מבדק יושרה ממוחשב (Integrity)
מבדק היושרה כולל סדרה של פריטי דיווח-עצמי, בהם נשאל הנבדק על מעשיו, מחשבותיו, דעותיו ועמדותיו בנושאים שונים, הקשורים ליושרה. הבדיקה משלבת בין שתי גישות עיקריות לבדיקת יושרה: הגישה הישירה (overt), התישאולית, אשר מציגה בפני הנבדק שאלות ישירות לגבי מעשיו ועמדותיו, והגישה העקיפה (covert), האישיותית, אשר בודקת את יושרתו של הנבדק באמצעות מדדי אישיות רלוונטיים (כמו הפנמת ערכים, שליטה עצמית וכד'). שתי הגישות הללו משלימות זו את זו ונותנות תמונה מלאה ומקיפה יותר אודות היושרה של הנבדק.
בדיקת היושרה יכולה לכלול את המרכיבים הבאים:
  • יושרה כללית
  • מחויבות לארגון
  • עבריינות רכוש
  • דיווח אמת
  • שימוש בסמים
  • מתן שוחד וקבלתו
  • הרגלי שתייה
  • הרגלי הימורים
  • נטייה לאלימות.הגדרת הבדיקה היא גמישה. המשתמש יכול להגדיר אילו מרכיבים, מבין המרכיבים הנ"ל, יכללו בבדיקה. כך ניתן להתאים את הבדיקה לצורכי האירגון ולמאפייני התפקיד.
הבדיקה עצמה היא אדפטיבית, סדרת הפריטים, המוצגים לנבדק מסוים, מותאמת לו ספציפית על סמך המידע שהצטבר מתשובותיו הקודמות. כך ניתן להתמקד בנושאים המחייבים בירור נוסף ולדלג על פריטים לא-רלוונטיים.
בדיקת היושרה היא חלק ממערכת האיבחון הממוחשב. ניתן להעבירה כיחידה בפני עצמה, או כחלק ממערכי האיבחון של המערכת, יחד עם בדיקת כשרים ו/או מאפייני אישיות.

רוצה לדעת עוד...