הערכות עמיתים (סוציומטרי)
המערכת לניהול הערכות עמיתים מטפלת בכל המרכיבים של הערכות עמיתים: